KPK õuesõpe

Õuesõpe ja KIK-i rahastatud õppekäigud loodusesse

Tere tulemast!

KIKi rännakud õpperadadel ja tunnid õuesõppeklassis on avatud mitteformaalne õppevorm ja toetavad õpilaste mitmekülgset arengut: uurimine, avastamine, järelduste tegemine, analüüsimine, meeskonnatöö, liikumine tänapäevaste digivahendite kasutamise võimalustega. 

Pikisilmi oodatud õuesõppeklassi valmimine annab meile uusi ja innovaatilisi lähenemisi õppeprotsessile. Loodame ehitajate vilkale tegevusele, et õppeaasta alguseks õuesõppeklass saaks käiku minna. 

Welcome

Environmental Investment Centre trips to nature and lessons held in the outdoor education class are an open, informal way to learn and support versatile development. Researching, discovering, concluding and analysing all happens outside the classroom with an option to use smart devices.

The possibility to use the outdoor education class provides us with an innovative edge on how to approach the learning process.  

Kärla Põhikool 2018. Kõik õigused kaitstud CC Litsentsiga (Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel) 
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started